Hits: 688

  / 0
PoorBest 

Review

Written by Vladimir

Darbā izklāstīts ekonomikas zinātņu doktora Vladimira Gagas 2009. gadā Tomskas Valsts universitātē lasītās lekcijas konspekts. Lekcija tika nolasīta “Darba ekonomikas un socioloģijas” kursa ietvaros un to konspektēja trešā kursa studente Marija Djupina. Konspekts paredzēts studentiem, kuri studē minēto kursu.

Ievads

Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts īss lekciju konspekts (bez piemēriem un situāciju apskatiem), ko 2009./2010. mācību gadā Ekonomikas fakultātes trešā kursa studentiem nolasīja profesors Vladimirs Gaga. Gatavojoties eksāmeniem, šis mācību līdzeklis palīdzēs studentiem skatīt un izmantot Augstākās Biznesa skolas (ABS) (hsb.tsu.ru) interneta bibliotēkā atrodamās aptuveni desmit autoru monogrāfijas un darbu kompilācijas, kā arī desmitiem zinātniskās skolas “Motivējošais menedžments” pārstāvju darbus. Materiāls netiek izklāstīts akadēmiski; teksts ir saprotams un apgūstams, tādējādi ir viegli gatavoties ieskaitēm un eksāmeniem. Izmantotā literatūra ir atrodama ABS mājaslapā (nodaļā “Elektroniskā bibliotēka”), tāpēc grāmatā tā netiek uzrādīta. Arī ziņas par zinātnisko skolu un tās zinātnisko vadītāju var atrast augstākminētajā vietnē (hsb.tsu.ru), kur tās var bez maksas lejuplādēt.

Date insert: