Hits: 589

  / 0
PoorBest 

Review

Written by Vladimir

Priekšvārds

Mūsdienīgas ražošanas apstākļos pastiprinās ne tikai to speciālistu nozīme, kuriem piemīt priekšrocības tieši tās profesionālās izaugsmes jomā, kas orientēta uz novatorisku pieeju problēmu risināšanai, bet arī to, kuri spēj savas ietekmes sfērā iesaistīt kolēģus un aizraut viņus ar pārveidojumu idejām. Tādas spējas piemīt
specifiskam darbinieku slānim, kuram tauta devusi nosaukumu “Līderi”. Pēdējās padomju laika desmitgadēs intensīvi pētīta tā nozīmība sociāli ekonomisko procesu attīstībā. Ir noskaidrots tas īpašais spēks, kas pēc savas dabas ir enerģētisks un ļauj šiem darbiniekiem atstāt iespaidu pat noteiktā attālumā, tādējādi vai nu pastiprinot, vai vājinot virtuālo sadarbību.
Vienlaikus it visur pētnieki gan nosaka šā starpslāņa specifiskās iezīmes, taču maz uzmanības pievērš pašam oficiālajam līdera atpazīšanas procesam, viņa motivēšanai un stimulēšanai visa darba procesa laikā - t.i., speciālista, kuram pārējā personāla vidū ir tīri ģenētiskas priekšrocības, tālākvirzīšanas organizēšanas sistēmai. 
Šīs vājās vietas novērš šeit aprakstītā un jau ražošanas stadiju izgājusī vispārīgi atzītā darba procesa dalībnieku ražošanas sasniegumu salīdzināšanas sistēma, ar kuras palīdzību no viņiem tiek noteikti visrezultatīvākie. Masveida apjomā tas tika realizēts speciālas, zinātniski organizētas sociālistiskās sacensības sistēmas ietvaros. Šādas sistēmas politiskā nokrāsa izraisījusi mūsdienu pārvaldības neitrālu attieksmi pret to. Organizētā sacensību gara organizatorisko pasākumu sistēma, kurā operatīvi dzimst arvien jauni un jauni līderi un kurā tālāk tiek virzīti jau zināmie līderi, ir visai darbietilpīga tās apkalpošanā, taču, vērtējot pēc plašu darbaļaužu masu darba atdeves galarezultāta, tā ir efektīva. 

Tā kā šai rezultatīvajai ražošanas sistēmai līdzīgas nevienā valstī uz mūsu planētas nav bijis, mēs to pieskaitām tīri krieviskai līdera atpazīšanai un tālākajai virzībai - procesam, kāds desmitgadēm ilgi nodrošināja tehnisko, ražošanas un sociālo progresu valstī, kura bija varena militāri tehniskajā jomā un tomēr tik nabadzīga no tā visa atpalikušajā patēriņa ziņā.

Date insert: